Døgnvagt og hurtig hjælp ved vandskade,
oversvømmelse og strømsvigt

Sådan får du hurtigt professionel hjælp til at bekæmpe din vandskade.

http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/waterhose.jpg
http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/electricwork.jpg
http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/affugter_TTK350S.jpg
http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/umbrellarain.jpg
Få overblik på ét sted – Gruber SkadesService har samlet alle informationerne til dig her.

Når vandskaden sker eller er sket har du brug for andres hjælp

Ved førstehjælp for skadesramte bygninger skal der ske en masse ting, som kan være uoverskuelige og stressende. Vandskader skal stoppes i at udvikles. Indbo og bygninger skal sikres mod følgeskader. Skadeservice og håndværkere skal koordineres. Du skal foretage skadesanmelde, registrere skader, opgøre værdier og omkostninger. Måske skal nogen gøres ansvarlige for skaderne eller du har behov for at klage over afgørelsen. På hjemmesiden for Gruber SkadeService finder du alle relevante links til af få overstået din vandskade nemmest.

http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/electricwork.jpg
Se hvordan du får hjælp ved strømsvigt pga. vandskade – så du fx også kan pumpe vand ud af kælderen.

Uden strøm – ingen pumpning af vand

Hvis din el-installation slår fra (hfi-relæ / hpfi-relæ) pga. vandskade kan det være umuligt at pumpe vand væk. Strømsvigtet slukker også dit fyr, køleskab og fryser. Som autoriseret el-installatør kan vi hurtigt genetablere strømforsyningen samtidigt med at du får professionel pumpe-assistance til tømning af vand i din kælder. Du behøver kun at kontakte et firma for at få hjælp til begge dele her og nu. Hos Gruber SkadeService får du autoriseret elektrikerhjælp sammen med vores pumpeassistance – hele døgnet!

http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/thunderstorm.jpg
Se hvad du selv kan gøre for at reducere risikoen for vandskader på din bolig.

Inden skybruddet rammer din bolig

Når der varsles risiko for skybryd er der en række ting du selv kan gøre for at reducere risikoen for vandskader på din bolig. Du kan her på hjemmesiden finde flere gode råd om forebyggelse af vandskader. Hvis du alligevel bliver ramt af vandskade som fx vand i kælderen eller strømsvigt, så kan du få hjælp hos Gruber SkadeService. Vi har døgnvagt.

Det er godt at være forberedt på vandskader:

http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/waterhose.jpg
Ring til os døgnet rundt – så kommer vi og pumper vandet ud. Læs mere om vores pumpeservice.

Suge eller pumpe vand i kælder?

Ring til Gruber SkadeService, så kommer vi straks og tømmer din kælder for vand hurtigt med kraftige professionelle lænsepumper. Vores dykpumper kan pumpe vandet ud med op til 30 kubikmeter i timen per pumpe. Om det er snavset kloakvand / spildevand eller rent regnvand, så klarer vores pumper enhver tømning. Vi råder over flere typer pumper og vådsugere, samt affugtere og har døgnvagt på telefonen.

http://www.gruber-skadeservice.dk/wp-content/uploads/2011/10/waterdamage.jpg
Hjælp dig selv og dit forsikringsselskab med en effektiv handlingsplan. Få overblik over dine muligheder her.

Det skal gå hurtigt for at være effektivt!

Når skaden er sket og din kælder er fyldt med vand, så er det vigtigt at reagere hurtigt for at begrænse skaderne på indbo og bygninger. Gruber SkadeService rykker ud hele døgnet og hjælper med at pumpe vandet ud straks. Som autoriseret elektriker kan vi også hurtigt genetablere din strømforsyning ved strømsvigt. Efterfølgende kan vi tilbyde at opstille midlertidige affugtere indtil dit forsikringsselskab tager over. Du kan læse mere om forsikringsdækning ved vandskader her.