Affugtning efter vandskade

Hurtigt affugtning er afgørende for et godt resultat

Det skal helst gå stærkt med at begynde affugtning når kælderen er tømt for vand. På bare 1 uge kan man risikere at der opstår skimmelsvamp. Start derfor med at fjerne al våd isolering, gulvtæpper og alt gennemblødt inventar. Herefter startes affugterne som skal sænke luftfugtigheden til 35-40% for at kunne nedtørre de opfugtede byggematerialer.

Gruber SkadeService kan opstille foreløbige affugtere

Når alt vand er pumpet væk kan vi opstille og starte affugtere. Vores støjsvage kondenserings-affugtere fjerner fugtigheden fra rumluften. Det er derfor vigtigt, at du ikke åbner vinduer ud til den udendørs luftfugtighed, da det vil forringe affugtningen i rummet.

Du bør heller ikke tænde for varmen i rummet, selvom det godt kan fremskynde udtørringen. Den forhøjede temperatur fremmer de biologiske processer i de opfugtede bygningsdele, hvorved risikoen for skimmelvækst forøges.

Skimmel og svamp trives bedst ved høj luftfugtighed og temperaturer over ca. 20 °C. Affugtningen bør stoppes når luftfugtigheden når ned på 12-15%, da man ellers risikerer revnedannelser i trækkonstruktioner m.m. ved for kraftig udtørring.

Du kan hos Teknologisk Institut læse mere om skimmelvækst i bygninger.

Lad forsikringsselskabet overtage ansvaret for affugtning og målinger

Forsikringsselskaberne samarbejder med fugtspecialister, så når du har anmeldt skaden til dit forsikringsselskab bør de overtage det videre arbejde med affugtning og måling.

Til nogle vandskader benytter de specielle absorbtions-affugtere, der blæser udtørrende luft rundt i konstruktionerne. Ved disse systemer blæses størstedelen af den vandholdige luft ud til det fri, og noget kondenserer til et afløb eller en beholder.

Hold øje med affugternes strømforbrug

Maskinerne der benyttes til affugtning her et meget stort strømforbrug – især når de skal køre konstant i 3–4 uger eller mere. De er derfor forsynet med time-tællere, så man kan beregne den samlede driftstid for affugterne og dermed det samlede strømforbrug. Strømforbruget kan typisk beløbe sig til at koste 3-5.000 kroner. Det er derfor en god idé at holde øje med dit strømforbrug undervejs i forløbet.

Oplys dit el-skab om forsikringsbegivenheden

Forsikringen vil typisk også refundere strømforbruget efter faste takster. Du bør også kontakte dit el-selskab og oplyse dem om, at du har haft en forsikringsbegivenhed der har forhøjet dit strømforbrug ekstraordinært. På den måde undgår at din a conto betaling til el-selskabet pludseligt forhøjes unødigt.