Nyttige links om vandskader

Manual til at undgå eller begrænse en vejrskade

– En omfattende samling råd og vejledninger til at imødegå vejrrelaterede skader.

 Stormrådet

– Stormrådet afgør sager om erstatning efter lov om stormflod og stormfald.

Forsikringsoplysningen

– En hjemmeside med alt om forsikring.

Boligejernes Videncenter – Bolius

– Aktuel rådgivning og inspiration til boligejere.

Statens Byggeforskningsinstitut

– Opdateret viden og erfaring med byggeteknik og miljø.

Astma- Allergi Danmark

– Klar besked om helbredsgener ved indendørs skimmelsvampe.

Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

Sundhedsstyrelsen pjece om risici ved bygningskader forårsaget af vand og fugt.